Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolans resultat och kvalitetsarbete

Skogshagaskolan arbetar medvetet med elevers lärande i fokus.

Utvecklingsområden för skolan är bland annat att vi arbetar med språkutveckling i alla ämnen. Vi fortsätter att utveckla planeringarna i de olika ämnena för att tydliggöra målen för eleverna. Vi vill ge eleverna tydlig återkoppling vad som förväntas, hur de ska visa vad de kan och att de kan påverka arbetssätt, arbetsformer och innehåll. De yngsta eleverna arbetar med Att skriva sig till läsning där de använder datorer när de skriver. Vi fortsätter också att utveckla arbetet med att använda IT i undervisningen.

Vi vill öka samverkan mellan skola och fritidshem, så att fritids kan bli ett komplement till skolan. Även på fritidshemmen arbetar vi med planerade aktiviteter så att eleverna vet vad som förväntas.

Vi vill också utveckla elevhälsoarbetet genom att arbeta mer med förebyggande och främjande insatser.

Sidan senast granskad den 24 maj 2024