Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fritidshem och fritidsklubb

Skogshagaskolan har tre fritidshemsavdelningar:

 • Skogsgläntan (för elever i förskoleklass och skolår 1).
 • Trollskogen (för elever i förskoleklass och skolår 1).
 • Storskogen (för elever skolår 2 och 3).

Från skolår 4-6 erbjuds fritidsklubb.

Personalen på fritidshemmen har också ansvar för aktiviteter för eleverna på förmiddagsraster och lunchraster under skoltid.

Trollskogen 

 076-8065458

 • Anna Aldén, lärare i fritidshem.
 • Carina Svensson, förskollärare.
 • Caroline Sturup, förskollärare.
 • Lisa Meijer, fritidspedagog.
 • Klara Schön, elevassistent.

Skogsgläntan

 076-8374504

 • Cecilia Hallberg, förskollärare.
 • Helen Windahl, fritidspedagog.
 • Josefine Wremerth, lärare i fritidshem.
 • Rowelyn Abanero, lärare i fritidshem.

Storskogen

 070-5758683

 • Anna Engström, fritidspedagog.
 • Jesper Högstedt, resurspedagog.
 • Calle Bülow, elevassistent.
 • Linda Söderstedt, fritidspedagog.
 • Maja Johansson, lärare i fritidshem.
 • Susanne Pettersson, fritidspedagog.
 • Amadeus Dunsäter, elevassistent.

Skogshaga fritidsklubb

 073-0218383

 • Anna Rylander, elevassistent.
 • Eleonor Jakobsson, fritidspedagog.
 • Katrin Blomqvist, fritidsledare.
Sidan senast granskad den 24 maj 2024