Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Modersmål

Skogshagaskolan är en mångkulturell skola. Vi har i många år tagit emot elever med annat modersmål än svenska.

Elever med annat modersmål erbjuds och undervisas i sitt modersmål på skolan.

Svenska som andraspråksläraren och modersmålsläraren har ett tätt samarbete kring nyanlända elever. Detta både när det gäller undervisningen och möten med föräldrar.

Eleverna undervisas de första veckorna av Svenska som andraspråksläraren. Där börjar de lära sig svenska. Under de första veckorna undersöker också läraren tillsammans med modersmålsläraren vad eleverna kan i övriga ämnen.

Efter några veckor börjar eleverna delta i den vanliga klassundervisningen. De arbetar då med anpassat material.

Eleverna erbjuds också studiehandledning i olika ämnen. De får då undervisning i ämnet på sitt språk. Det är oftast modersmålsläraren som ger studiehandledning. Modersmålsläraren och läraren i ämnet samarbetar kring innehållet i studiehandledningen.

Sidan senast granskad den 24 maj 2024