Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbetslag/Spår

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är indelad i fyra geografiska områden. Skogshagaskolan tillhör skolområde Norra Staden.

Skogshagaskolans verksamhetsområde omfattar undervisning i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola skolår 1-9 samt fritidshem och fritidsklubb. 

Skogshagaskolans skolledarassistent ger administrativt stöd till vår organisation och har en servicefunktion gentemot föräldrar och allmänhet.

Skogshagaskolans grundskola har läsåret 2023/2024 följande klassindelning:

 • Förskoleklass, indelad i två grupper
 • Årskurs 1, indelad i två grupper
 • Årskurs 2, indelad i två grupper
 • Årskurs 3, indelad i två grupper
 • Årskurs 4, indelad i två grupper
 • Årskurs 5, indelad i två grupper
 • Årskurs 6, indelad i två grupper
 • 1-6, en grupp
 • Klass A, en grupp

Skogshagaskolan har fyra fritidshemsavdelningar och en fritidsklubb:

 • Trollskogen (för elever i förskoleklass och skolår 1).
 • Skogsgläntan (för elever i förskoleklass och skolår 1).
 • Storskogen (för elever skolår 2 och 3). 
 • Fritidsklubb (erbjuds skolår 4 - 6).
 • Anpassad grundskola fritids.

All personal som möter elever i förskoleklass, skola och fritidshem har ett elevhälsoansvar.

Förskoleklass

På Skogshagaskolan finns en förskoleklass som är indelad i två grupper

Förskollärarna Cecilia Hallberg och Caroline Sturup har huvudansvaret för förskoleklassens verksamhet men arbetet sker i samverkan med fritidshemmets personal.

Under höst- och vårterminen gör vi tillsammans en ”Bokstavsresa” genom vårt alfabet. En resa som finns med i hela vår verksamhet. Vi väver in bokstäverna i alla veckans aktiviteter genom sång, ramsor, dans, drama, bild, idrott med mera.

Vid den grundläggande läs- och skrivinlärningen arbetar vi efter Bornholmsmodellen. Där upptäcker vi språkets alla delar med lekar och spel. Vi arbetar också med Praxisalfabetet och lär oss att koppla ljud till bokstäver.

Under september månad görs OAS (observation av språk) med varje barn. Under vårterminen görs en individuell diagnos i språklig medvetenhet och ett diagnostiskt prov i kännedom om tal och siffror. På höstens och vårens utvecklingssamtal sätter vi upp mål och bestämmer hur vi ska arbeta för att nå målen tillsammans med barn och föräldrar.

Lågstadiet åk1, åk2, åk3

 • Klass 1, klasslärare är Beata Bülow och Margareta Nelltoft.
 • Klass 2, klasslärare är Ulrika Nelson och Linda Karlsson. 
 • Klass 3, klasslärare är Anna Möller och Marie Tolf. 
 • Anna Engström och Lucas Karlsson (åk f-3) undervisar i idrott- och hälsa.
 • Annika Ronngaard undervisar i musik.
 • Eva Gunnarsson undervisar i textilslöjd (åk3).
 • Tobias Thor undervisar i träslöjd (åk3).
 • Anna-Karin Mattsson undervisar i svenska och matematik.

Läraren följer eleverna i tre år från åk 1 till åk 3.

Skoldagen börjar klockan 8.10 för alla elever. Vi börjar med en gemensam samling där vi går igenom dagens schema.

Skolarbetet varierar vi på många olika sätt och vi arbetar både praktiskt och teoretiskt. Detta gör vi inom alla ämnesområden i alla klasser.

Ämnet bild integrerar vi inom de olika arbetsområdena och en del klasser för även in ämnet musik i de övriga ämnena.

Vi använder oss av vår närliggande skog i undervisningen, så ofta vi har möjlighet och kan.

Mellanstadiet åk 4, åk 5, åk 6

På Skogshagaskolan finns 3 klasser, varje klass är indelad i 2 arbetsgrupper på mellanstadiet:

 • Klass 4, klasslärare är Helene Hallebjörk och Sofie Askenberger.
 • Klass 5, klasslärare är Birgitta Wessman och Elin Iselau. 
 • Klass 6, klasslärare är Anna Johansson och Andreas Cato. 

Mellanstadiets lärare arbetar med ett ämneslärarsystem. De som undervisar i de olika ämnena i årskurserna 4-6 är:

 • Anna Johansson undervisar i svenska och engelska.
 • Birgitta Wessman undervisar i svenska och SO.
 • Andreas Cato undervisar i SO.
 • Elin Iselau undervisar i matematik och NO.
 • Helene Hallebjörk undervisar i svenska och NO.
 • Albin Boqvist undervisar i engelska.
 • Sofie Askenberger undervisar i matematik.
 • Nina Sjöström undervisar i svenska som andraspråk och matematik.
 • Daniel Axelsson undervisar i idrott- och hälsa.
 • Martin Dimpker undervisar musik.
 • Eva Gunnarsson undervisar i textilslöjd. 
 • Tobias Thor undervisar i trä- och metallslöjd. 
 • Eleonor Jakobsson undervisar i bild.
 • Anna Aldén undervisar i bild.

Undervisning i moderna språk och hem - och konsumentkunskap
bedrivs på Ellen Keyskolan

 • tyska, lärare: Daniel Winkler.
 • franska, lärare: Erika Rindbäck Wallin.
 • spanska, lärare: Cathrine Jiborn och Elaine Sanchez.
 • engelska och svenska/sva, lärare: Elisabeth Källgren.
 • hemkunskap, lärare: Margareta Åstrand och Ann.

Elevens val genomförs samlat under några dagar varje termin.

Inom varje ämnesområde gör lärarna en pedagogisk planering där målen finns beskrivna. Varje elev har denna planering i en pärm. Vid arbetsområdets slut görs en bedömning av elevernas insats och skrivs in i pärmen.

Innehållet i pärmen finns med som underlag för utvecklingssamtalen.

Under utvecklingssamtal får elever och vårdnadshavare möjlighet att träffa några av de lärare som undervisar i elevens klass.

1 - 6

 • Linda Nilsson, klasslärare.
 • Eva Degerman, speciallärare.
 • Sandra Bunzek, elevassistent.
 • Emma Risell Kron, elevassistent.

Klass A

 • Ingrid Larsson, klasslärare.
 • Amanda Lööv, elevassistent.
 • Gabriel Åberg, elevassistent.
 • Linda Schloenzig, elevassistent.
Sidan senast granskad den 24 maj 2024