Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbetslag 4:or

Telefon: 010-355 45 62 (exp)

Jenny Grimerö, klasslärare
jenny.grimero@vastervik.se

Fia Lindell, klasslärare
fia.lindell@vastervik.se

Ida Karlsson, lärare
ida.a.karlsson@vastervik.se

Anette Appelqvist, bildlärare
anette.appelqvist@vastervik.se

 

 

Sidan senast granskad den 6 oktober 2014