Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Modersmål

De elever som har minst en förälder med ett annat modersmål än svenska har rätt till undervisning. Eleverna får undervisning i de språk som kommunen erbjuder.

Vi har just nu närmare 60 elever på skolan som får modersmålsundervisning. Undervisningen sker i skolans lokaler på eller efter skoltid.

Sidan senast granskad den 31 maj 2021