Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fritidshem och fritidsklubb

På Fågelbärets skola har vi både fritidshem och fritidsklubb för de elever som behöver omsorg innan eller efter skoldagen.

Fritidspedagogerna finns med i skolan under stora delar av dagen vilket gör att de på fritids kan fånga upp skolans arbete och på så vis stärka elevernas utveckling. Dessutom hjälper fritidspedagogerna till att stärka klassernas sammanhållning på dagen då de ser eleverna i så många olika sammanhang. 

Schema för fritidshem och fritidsklubb lämnar vårdnadshavare via appen IST home skola. Det är i övrigt viktigt att uppge rätt inkomst och familjebild. Men det görs via Västerviks kommuns hemsida i e-tjänsten IST – Förskola och fritidshem.

Sidan senast granskad den 29 januari 2024