Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föräldrars inflytande

Föräldrars inflytande

Att ha en god relation med föräldrar är viktigt för oss.

Relationen till föräldrarna byggs upp redan under inskolningen, för att sedan fortsätta i den dagliga kontakten. För oss är alla frågor lika viktiga. Vi vill gärna att du tar kontakt med oss, om det är något du undrar över. Vi vill att föräldrar känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka. Samverkan sker både i den dagliga kontakten men också i andra forum exempelvis utvecklingssamtal, föräldramöten och förskoleråd.

Utvecklingssamtal: Erbjuds en gång om året. Då samtalar ni föräldrar med en eller flera pedagoger om hur ditt barn trivs på förskolan och hur det utvecklas och lär sig. Ni har också möjlighet att föra fram era åsikter om verksamheten.

Föräldramöten: Sker en gång på hösten och en gång på våren. På dessa presenterar vi verksamheten, informerar om nyheter och diskuterar aktuella ämnen med er föräldrar.

Föräldraenkät: Vartannat år genomförs en kommungemensam enkät, där ni föräldrar har möjlighet att framföra era åsikter. Denna enkät är anonym och genomförs digitalt.

Sidan senast granskad den 30 oktober 2023