Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Avdelningar

På förskolan Resedan finns 2 stora avdelningar. På varje avdelning går barn 1-5 år och där arbetar 6 pedagoger.

Fjärilen

Avdelningen är indelad i lilla och stora Fjärilen. På lilla Fjärilen går de minsta barnen. De har sin hemvist där. Övriga barn rör sig fritt mellan avdelningarna och rummen. Delar av dagen delas barnen i tre mindre grupper då man oftast arbetar med teman med mera.

Ängen

Avdelningen är indelad i lilla och stora Ängen. På lilla Ängen går de minsta barnen. De har sin hemvist där. Övriga barn rör sig fritt mellan avdelningarna och rummen. Delar av dagen delas barnen i tre mindre grupper då man oftast arbetar med teman med mera.

Sidan senast granskad den 14 juni 2018