Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Introduktion

Vi tillämpar så kallad Familjeaktiv introduktion hos på Pandan, vilket vi sett skapar bäst förutsättningar för det enskilda barnet, gruppen och vårdnadshavare att få en trygg, rolig och lekfull start på förskolan.

Introduktionsperioden varar i två veckor, varav den föräldraaktiva delen vanligtvis är en kortare period; mellan 3-5 dagar. Detta justeras alltid efter barnets behov, i samråd med vårdnadshavare. Genom att barnet har en trygg vuxen med sig under hela sin första tid kan hen i lugn och ro bekanta sig med allt det nya och spännande i förskolans värld utan att behöva bli lämnad innan barnet är redo. Tanken är att en vårdnadshavare är med hela dagen, mellan 9-14 (vanligaste tiden) och barnet kan därmed i lugn och ro utforska, leka och lära känna barn, pedagoger och verksamhet med sin vårdnadshavare inom trygghetsavstånd. Viktigt att tillägga är att introduktionen alltid anpassas efter individ och justeringar i nämnda tid förekommer vid behov och i samråd med förskolans pedagoger. Exempelvis kan det behövas fler föräldraaktiva dagar, det kan behövas avsättas ytterligare dagar till introduktion eller andra anpassningar i tid/aktivitet utifrån barnets behov.
Pedagogerna är med och stöttar, leker och utforskar tillsammans med barnen på förskolan och ser i samråd med vårdnadshavare till att utformningen av introduktionen blir en tid där barnet kan vidga sin ”trygghetszon” på förskolan att inkludera alla barn och pedagoger.

 

Sidan senast granskad den 8 mars 2024