Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förskolans Miljöer

Förskolans miljöer är utformade efter Västerviks kommuns utarbetade Plattform för en likvärdig förskola (se länk under rubriken Relaterad information). Nedan följer bilder från förskolans inom-, och utomhusmiljöer kopplade till de lärmiljöer som står i Plattformen.

På förskolan anpassar vi hela tiden tillgängligt material och verksamhetens utformning efter barngruppens, och individens behov och intressen. Exempel på olika material för lärande och utforskande kan vara digitala verktyg, såsom blue-bot för programmering och web-ägg för undersökande, bygg- och konstruktionsmaterial, naturmaterial, färg och pennor, lera, spel och olika estetiska sinnesförnimmelser.

Ur Plattformen: “Rummets utformning, inom- och utomhus, liksom det material som erbjuds har stor betydelse för möjligheten till möten, för kvaliteten i den pedagogiska verksamheten, för barnens lärande och möjlighet till egna val i vardagen. /../ För att främja olika kreativa möten som bjuder in till kommunikation på många olika sätt, blir det viktigt att möblera med många mötesplatser/rum i rummen, och för den lilla gruppen. För att barnen skall kunna vara kreativa, självständiga och göra egna val behöver barnens arbetsplatser medvetet organiseras och understödja: tillgänglighet, möbler i barnens nivå samt tydlighet.

exteriör förskolan Linden

exteriör förskolan Linden

interiör Förskolan Linden

interiör Förskolan Linden

interiör Förskolan Linden

interiör Förskolan Linden

interiör Förskolan Linden

interiör Förskolan Linden

Interiör Förskolan Linden

 

 

Sidan senast granskad den 28 juni 2024