Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samverkan vårdnadshavare

Vi lägger stor vikt att vårdnadshavarna skall veta hur förskolan arbetar och vad barnen är med om. Vårt mål är att alla vårdnadshavare skall känna sig delaktiga i verksamheten. Vårdnadshavarna uppmuntras till att deltaga i och påverka vår verksamhet.

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per år, där pedagog från förskolan och vårdnadshavare samtalar kring barnets utveckling och lärande.

Varje termin bjuds alla vårdnadshavare in till ett dialogmöte. Syftet med dialogmötena är att vårdnadshavarna ges möjlighet att få en inblick i förskolans verksamhet. 

Varje läsår avslutats med ett öppet hus på Förskolans dag i maj där förskolan presenterar det projekt de jobbat med under året. 

I slutet av månaden får vårdnadshavare ett månadsbrev med information och uppdatering kring det pedagogiska arbete som bedrivs på avdelningen/förskolan just nu.

 

Sidan senast granskad den 28 juni 2024