Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Särskilt stöd

Alla barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan ska få det. Det kan till exempel handla om språk, motorik eller socialt samspel.

Pedagogerna på förskolan ser till att varje barn får just det som de behöver utveckla. De har kunskap i allt från språkutveckling, och matematisk utveckling till social utveckling med mera.

Pedagogerna har också kunskap inom Tecken som stöd och olika samspelsutbildningar.

Exempel på olika samspelsutbildningar är ICDP (International Child Development Programme) och LIP (Lösningsinriktad pedagogik). En pedagog hos oss har också specialpedagogisk kompetens.

Vi samarbetar också med förskolans förskoleteam. Där har vi tillgång till en psykolog, en specialpedagog och en specialpedagog inom tal- och språk.

Ytterligare samarbete finns också med:

  • barnhälsovården
  • barnhabiliteringen
  • BUP med fler.

Allt arbete sker i nära samarbete med föräldrar.

Sidan senast granskad den 9 december 2013