Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kan kommunen lägga ett veto på samma sätt som för vindkraftverk?

Kan kommunen lägga ett veto på samma sätt som för vindkraftverk?

I de här fallen är det inte möjligt. Beslutet ligger inte i våra händer men vi kan lämna ett yttrande och komplettera med information.

Sidan senast granskad den 8 december 2022