Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Minnesanteckningar från ÖP-mötena 2010

Under vårvintern 2010 åkte några av kommunens politiker och tjänstemän ut till några av kommunens tätorter för att träffa medborgare på plats och samla in åsikter om hur de såg på mark- och vattenanvändningen i sin ort i framtiden. Nedan presenteras minnesanteckningar i kartform från respektive ortsmöte i bokstavsordning.

Almvik

Ankarsrum

Björnsholm Lofta

Blackstad

Blankaholm

Edsbruk Hälgenäs

Gamleby

Gladhammar

Gunnebo

Hjorted

Hummelstad

Loftahammar

Odensvi

Totebo

Skärgården mellan

Skärgården södra

Ukna

Västervik

Västervik centrum

Västrum Skaftet

Överum

Sidan senast granskad den 5 juli 2021