Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Äldre översiktsplaner - ÖP 2000

ÖP 2000 är inte längre gällande, eftersom den är ersatt av en nyare översiktsplan.

ÖP 2000 har dock varit vägledande till många nu gällande planer. Därför får ÖP 2000 ligga kvar här på hemsidan. Här hittar du de dokument som ÖP 2000 består av.

0. Ingress ÖP 2000

1. Planbeskrivning ÖP 2000

2. Framtidsfrågor ÖP 2000

3. Grunddragen med riktlinjer ÖP 2000

4. Fördjupade tätortsstudier ÖP 2000

5. Riksintressen ÖP 2000

6. Övriga intressen ÖP 2000

7. Gällande regleringar ÖP 2000

8. Fortsatt översiktlig planering ÖP 2000

9. Underlag och referenser ÖP 2000

Hela ÖP 2000-dokumentet

Sidan senast granskad den 5 juli 2021