Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Stöd för energieffektivisering för föreningar

2022-12-21

De ökade energipriserna slår inte bara mot hushåll och företag, utan även mot föreningslivet. Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har uppmärksammats på att lokalägande föreningar nu drabbas av ökade kostnader och får ansträngd ekonomi till följd av detta. För att hjälpa till med omställningen och sänka energiförbrukningen så finns det nu möjlighet för föreningar i Västerviks kommun att ansöka om stöd för energieffektiviseringar från flera håll. 

- Vi får signaler om att flera föreningar har svårt att klara den ökade kostnad som de höjda el- och energipriserna medför, därför vill vi snabbt sjösätta ett smart helt nytt stöd för föreningslivet, säger Västerviks kommuns idrotts- och fritidsstrateg Anders Östlund. Han vidareutvecklar:
- Om föreningarna själva vill skapa energibesparingar i föreningsägda lokaler så kan vi hjälpa till och ta en del av investeringskostnaden och vi har även möjlighet att ge tips om ytterligare stöd från andra parter som Tjustbygdens Sparbank och Riksidrottsförbundet.

De tre stödformerna som erbjuds är: Västerviks kommun erbjuder stöd för energieffektivisering med upp till 40 procent eller max 50 000 kronor. Sparbanksstiftelsen Tjustbygden erbjuder stöd upp till 40 procent. Riksidrottsförbundet erbjuder även stöd till idrottsföreningar.

För stöd från Västerviks kommun gäller att stöd i första hand ges till beständiga åtgärder som byte till LED-belysning, tilläggsisolering, fönsterbyte och snålspolande duschmunstycken. I andra hand ges stöd till energibesparande, men tidsbegränsade åtgärder kring uppvärmningssystem som luftvärmepumpar och till smart styrning av uppvärmning. I tredje hand ges stöd till producerande anläggningar som solpaneler.

Alla föreningsägda lokaler, oavsett verksamhet, kan söka. I första hand prioriteras föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

I ansökan behöver ansökande föreningar kunna redogöra för:

  • Vad har ni för energiförbrukning idag? (kWh/år)
  • Vad beräknar ni att ha för energiförbrukning efter åtgärden? (kWh/år)
  • Hur har ni kommit fram till att detta är den bästa lösningen?
  • Har ni pratat med kommunens eller annan energirådgivare? (Västerviks kommuns energi- och klimatrådgivare heter Mikael Nyman och nås via 0490-25 70 67 och mikael.nyman@vastervik.se)
  • Bifoga offerter och gärna ritningar för hur insatsen ska genomföras.
  • Vid behov ska föreningen kunna ge tillgång till fastighetens energiåtgång/mina sidor hos elbolag.

Läs mer om energibesparingsstödet här

Ladda ner blanketten för ansökan om energibesparingsstödet här

Handlingar ska vara kommunen till handa senast den 23 januari 2023 via kommun@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 21 december 2022