Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommuns stöd till energieffektivisering

2022-12-07

De ökade energipriserna slår inte bara mot hushåll och företag, utan även mot föreningslivet. Västerviks kommun och Tjustbygdens Sparbanksstiftelse har uppmärksammats på att lokalägande föreningar nu drabbas av ökade kostnader, och ansträngd ekonomi till följd av detta. 

För att hjälpa till med omställningen, och sänka energiförbrukningen så finns det nu möjlighet för föreningar i Västerviks kommun att ansöka om stöd för energieffektiviseringar från flera håll.

Västerviks kommun erbjuder stöd för energieffektivisering med upp till 40% eller max 50 000 kr. Sparbanksstiftelsen Tjustbygden erbjuder stöd upp till 40%. Riksidrottsförbundet erbjuder även stöd till idrottsföreningar.

För stöd från Västerviks kommun gäller

 • I första hand beständiga åtgärder som
  • Tilläggsisolering
  • Fönsterbyte
  • Snålspolande duschmunstycken
  • Byte till LED-belysning

 • I andra hand energibesparande, men tidsbegränsade åtgärder kring
  • Uppvärmningssystem, exempelvis luftvärmepump
  • Smart styrning av uppvärmning

 • I tredje hand producerande anläggningar
  • Solpaneler

För vem

 • Alla föreningsägda lokaler oavsett verksamhet kan söka.
 • I första hand prioriteras föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

I ansökan behöver ni kunna redogöra för:

 • Vad har ni för energiförbrukning idag? (kwh/år)
 • Vad beräknar ni att ha för energiförbrukning efter åtgärden? (kwh/år)
 • Hur har ni kommit fram till att detta är den bästa lösningen?
 • Har ni pratat med kommunens eller annan energirådgivare?
 • Bifoga offerter och gärna ritningar för hur insatsen ska genomföras.
 • Vid behov ska föreningen kunna ge tillgång till fastighetens energiåtgång/mina sidor hos elbolag.

 

Ifylld blankett för stödet samt önskade underlag ska vara kommunen till handa senast den 23 januari 2023 via anders.ostlund@vastervik.se. 

Sidan senast granskad den 7 december 2022