Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Elbesparingar vintern 2022

Elbesparingsbild pojke i fönster

Denna vinter behöver vi alla hjälpas åt att spara el. Rysslands invation av Ukraina har lett till el-brist i hela EU-regionen som trissat upp elpriserna. Blir det en kall vinter kan elen ta slut helt och även vi i Västerviks kommun kan bli bortkopplade från elnätet. 

Om vi tillsammans kan minska elkonsumtionen så kan vi både hålla priserna nere samtidigt som vi minskar risken för elbortkoppling. Det tjänar alla på. 

Spara där det ger bäst effekt

Om alla hjälps åt och gör lite grann så behöver vi inte släcka ner eller stänga delar av samhällsservicen. Energimyndigheten har pekat ut bra områden där vi kan göra skillnad. Du hittar mer information på deras webb. www.energimyndigheten.se 

Klocka

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

temperatur

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Dusch

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

lampa

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

hus

Behåll värmen i ditt hus

En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

sladd

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

 

Elbesparingstipsen är hämtade från Energimyndighetens hemsida.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på e-post kommun@vastervik.se eller via formuläret här. 

 

Stängd bastu öppnar igen

Stängd bastu öppnar igen

2023-02-03

Den bastu på Simhallen i Västervik som har hållits stängd som en av Västerviks kommuns energibesparande åtgärder kommer att öppna igen efter beslut i kommunstyrelsen 31 januari 2023.  Bastun på Simhal...

Västerviks kommun ger anstånd för kommunala fakturor efter beslut från kommunstyrelsens ordförande

Västerviks kommun ger anstånd för kommunala fakturor efter beslut från kommunstyrelsens ordförande

2023-01-12

Västerviks kommun agerar för att underlätta för familjer som drabbats av kraftigt höjda kostnader genom att erbjuda anstånd under två månader med kostnader f...

Uppmaning från regeringen: Se över din hemberedskap en extra gång för att kunna klara ett eventuellt kort eller långt strömavbrott

Uppmaning från regeringen: Se över din hemberedskap en extra gång för att kunna klara ett eventuellt kort eller långt strömavbrott

2022-12-21

Under onsdagseftermiddagen 21 december höll Sveriges energi och näringsminister Ebba Busch (KD) och Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, en presskonferens om energik...

Stöd för energieffektivisering för föreningar

Stöd för energieffektivisering för föreningar

2022-12-21

De ökade energipriserna slår inte bara mot hushåll och företag, utan även mot föreningslivet. Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har uppmär...

Sidan senast granskad den 2 november 2022
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Vanliga frågor

 • På grund av kriget i Ukraina har det blivit elbrist i Europa då många länder inte längre köper gas från Ryssland. Inom EU har vi en gemensam elmarknad och därför stiger priset så hastigt även för oss här i Västervik. Priset påverkas också av närheten till egenproducerad el. EU har bestämt att alla länder solidariskt måste hjälpa till att hålla elkonsumtionen nere så att inte elen tar slut helt och hållet i något land. Om den totala energikonsumtionen i EU minskas blir elen också billigare för alla.

 • Vi har full förståelse för att det finns en oro hos många medborgare och företag. De kraftigt stigande elpriserna slår hårt mot hushåll, organisationer och företag.

  Det viktigaste vi ser just nu att vi kan göra är att hjälpa till med råd för hur man kan spara el och minska sin energianvändning.

  Västerviks kommun kan också bidra till lägre elpriser genom att minska vår totala energikonsumtion samtidigt som vi också producerar egen el.

  Kommunen kan också hjälpa till och stötta genom våra olika stödtjänster.

 • Kommunen har beslutat om ett paket för mindre förbrukningsbesparing som kan innebära vissa begränsningar av verksamheter och vi bedömer att den sammanlagda effekten av många mindre besparingar är tillräckligt för att samtidigt kunna hålla verksamheterna och servicen igång. De lokaler som påverkas mest är:

  • Avstängd bastu i omklädningsrum, ishall, simmhall och andra sportanläggningar
  • Bastun i simhallen kommer att vara öppen en dag i veckan på helger
  • Minskad energiförbrukningen i skolor under jullovet.
  • I övrigt optimering av värme, ljus och ventilation i lokaler efter användning.

  Utöver detta genomförs en rad andra energibesparingar som tillsammans avlastar energibehovet i linje med de rekommendationer som EU beslutat om (5-10%). Beslutas det om så kallad styrel eller manuell förbrukningsfrånkoppling från nationellt håll så påverkas vi av det. Vi gör vad vi kan för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

 • Elpriset styrs av många faktorer. Just nu påverkas priset av att många EU-länder inte längre köper gas från Ryssland. Det uppstår då brist på el i EUs gemensamma energimarknad. Den som betalar mest får förtur till elen som finns, därför blir elen dyrare.

   

  Myndigheten energimarknadsinspektionen förklarar prisutvecklingen: https://ei.se/om-oss/nyheter/2022/2022-06-30-ei-forklarar-orsaker-bakom-svangiga-och-hoga-elpriser

 • Kommunen rekommenderar alla att spara både på elanvändningen och planera för ökade kostnader senare i vinter. Det är ett stort eget ansvar. Den nya regeringen har aviserat vissa ekonomiska stöd men vi vet i dagsläget inte hur de kommer att se ut. Kommunen kan hjälpa till med budget och skuldrådgivning samt hjälp med energieffektivisering. Det finns också försörjningsstöd till medborgare som inte kan försörja sig själva.

   

  Läs mer om budget- och skuldrådgivning här  >>>

  Läs mer om försörjningsstöd här >>>

 • Nej, inget ekonomiskt stöd. Däremot har vi rådgivare både för energibesparingar och företagande. Du kan också kontakta vår företagslots för frågor och ärenden med kommunen.

  Läs mer om företagsstöd och lots här >>>

 • När det sammanlagda behovet av energi vid en viss tidpunkt kan inte täckas av egen produktion eller import.

 • Vid längre köldperioder i vinter ökar risken för effektbrist. Energimyndigheten varnar för att det kan bli effektbrist denna vinter vid normal energianvändning. Genom att minska energianvändningen kan vi minska risken för effektbrist.

 • Enlig MSB finns en risk denna vinter som vi måste förbereda oss på. Då blir det antingen planerade strömavbrott i delar av samhället, så kallad styrel, eller manuell förbrukningsfrånkoppling då större regioner helt kopplas bort tillfälligt.

  Genom att minska elförbrukningen totalt kan vi också minska risken för bortkoppling.

 • Styrel är en planeringsprocess för att se till att samhällsviktiga verksamheter blir prioriterade om vi snabbt skulle behöva släcka ner delar av elförsörjningen. Bedömningen av vilka som ska prioriteras (samhällsviktiga verksamheter) görs i huvudsak av kommuner, regioner och länsstyrelser med stöd av statliga myndigheter och privata aktörer.

  Läs mer om styrel på Energimyndighetens hemsida:

  Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare

 • Styrel innebär en planerad bortkoppling av vissa delar i ett samhälle. Detta kan göras om man på förhand ser att elen inte kommer att räcka till. Skulle det bli en akut brist på el vid t ex snabba väderomslag eller annan påverkan, kan Svenska Kraftnät tvingas stänga av större områden genom så kallade frånkopplingar. Då försvinner all el på samma sätt som ett större strömavbrott. Detta kan ske hastigt och utan förvarning.

 • Svenska kraftnät har varnat för att det kan bli frånkopplingar eller strömavbrott i vinter på grund av det rådande läget. En frånkoppling kan bli akut och komma oväntat likt ett vanligt strömavbrott. Större områden eller regioner kan då bli helt strömlöst. För att minimera skadeverkningar roterar man frånkoppling i olika geografiska områden så att inte ett område står utan el längre än några timmar.

 • Minskad energianvändning är den enskilt viktigaste åtgärden. Villaägare kan spara mycket på att sänka temperaturen inomhus och duscha kortare. Det finns också många små ”eltjuvar” i hemmet som kan stängas av, så ett tips är att skaffa grenkontakter så du enkelt kan stänga av all hemelektronik med ett knapptryck.

  Fler tips hittar du här >>>

  • Ta kontroll över din energianvändning så att du har kunskap om när energin används och till vad.
  • Torktumla så lite som möjligt. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen. Du kan till exempel använda en avfuktare istället.
  • Investera i energibesparande åtgärder, till exempel:
   • Byt ut all belysning till LED. LED-lamporna håller upp till 15 gånger längre och drar cirka 80 procent mindre el än en glödlampa. De är även vibrations- och stöttåliga, klarar dimmerfunktioner och kan ha alla tänkbara färgtoner.
   • Sätt timer eller annan styrning på utomhusbelysning för att undvika att de står på hela natten. Se också till att alltid släcka lamporna i det rummet där du inte befinner dig.
  • Sänk värmen med en grad och ta på dig mer kläder i stället, så minskar du uppvärmningskostnaden med fem procent.
  • Sätt lock på kastrullen, då använder du bara en tredjedel så mycket energi jämfört med om du inte använder lock.
  • Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten om du inte har en induktionsspis.
 • Vad som händer vid en eventuell förbrukningsfrånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Sannolikheten är mycket högre att det blir ett vanligt strömavbrott och du har säkert redan varit med om det många gånger. Som medborgare ska du vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om du kan förbereda dig.

   

  Läs mer: MSB:s webbplats: Förbered dig för kris