Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Trivsel och säkerhet

Våra trivselregler är till för att skapa ett tryggt och säkert bad för er som gäster och för oss som personal. Gäster som inte följer våra trivselregler eller som ignorerar personalens hänvisningar kan tvingas lämna anläggningen utan att få tillbaka sin entréavgift. Vi ansvarar inte för värdesaker. Varmt välkommen till oss!

Trivsel

 • Alla som besöker simhallen ska betala entréavgift oavsett om du ska bada eller inte.
 • Simhallen är en drog- och rökfri miljö.
 • Lägg undan din telefon. Vill du fota ditt barn eller sällskap kontakta personalen.
 • Vi har nolltolerans mot våld, hot och trakasserier.
 • Ingen förtäring vid den lilla bassängen.

Säkerhet

 • För allas säkerhet har vi kameraövervakning i den stora bassängen.
 • Allt badande sker under eget ansvar.
 • Icke simkunniga och barn som går på lågstadiet eller yngre ska vara i simkunnig badande vuxens sällskap.
 • Som vuxen (18 år) är du alltid ytterst ansvarig för medföljande barns säkerhet. Ha hela tiden uppsikt över ditt/dina barn!
 • Barn får gå själva till simhallen det året de fyller 12 år och kan simma 200 meter.
 • Kontakta alltid personalen vid ett tillbud eller om du känner dig otrygg.
 • Det är inte tillåtet att ta med sig glas eller porslin i simhallen.
 • Lyssna på personalen och följ deras anvisningar, samt uppmärksamma de skyltar som finns.
 • På grund av halkrisken går vi i simhallen.

Värdesaker

 • Vi ansvarar inte för dina tillhörigheter eller värdesaker.
 • Lås in dina värdesaker i ett skåp, för detta behöver du ett hänglås. Hänglås finns att köpa i kassan.
 • Låsta skåp öppnas varje kväll. 

Hygien

 • Duscha och tvätta dig UTAN badkläder före besök i bassängerna.
 • Använd badkläder avsedda för bad, inga underkläder är tillåtna.
 • Blöjbarn ska använda tättslutande badbyxa och badblöja. Om du har glömt finns det att köpa i kassan.

Vuxnas ansvar

Du som förälder/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet. Följ reglerna så badar ni säkert och får ett roligt och härligt badbesök hos oss.

 • Duscha och tvätta dig alltid före besök i bassängområdet.
 • Badkläder och endast badkläder ska användas av samtliga badande.
 • Lämna aldrig barnen utan uppsikt någonstans i badanläggningen.
 • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng utan att du som vuxen badar. tillsammans med barnen.
 • I simhallen går vi på grund av halkrisken.
 • I simhallen finns flytredskap att låna, observera att flytredskapet endast är ett hjälpmedel och att du aldrig får lämna barnen utan uppsikt även om de bär hjälpmedel.
 • Tveka aldrig att kontakta personal om du på något sätt behöver hjälp eller undrar över något.
 • All personal i simhallen har utbildning i grundläggande sjukvård, livräddning och hjärt- och lungräddning.

Dessa regler är till för barnens säkerhet! Det är ditt ansvar som vuxen att alltid se till att barnen badar tryggt och säkert.

Sidan senast granskad den 29 april 2024