Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gränsö naturreservat

Gränsö är ett naturreservat på 328 hektar cirka 5 kilometer från Västerviks stadskärna. Här finns både en vandrings- och snorklingsled, möjlighet till bad från strand och klippor och ett rikt djur- och växtliv. En härlig plats för både gammal som ung. Under 2020 har området utvecklas med fokus på tillgänglighet, aktivitet och rörelse för både äldre och barn. 

Vandra

Gränsöleden löper runt hela naturreservatet och är 12 km lång. Delar av den går längs mindre vägar och den som tycker sträckan är för lång har flera möjligheter att gå kortare varianter. En naturlig utgångspunkt är Gränsö kanal, som skiljer Gränsö från fastlandet. Leden bjuder in till både naturupplevelser, bad och övernattningar

Skogsslingan och snorkelled

Vid Sandviken finns en naturstig som kallas "Skogsslingan". Där kan du uppleva Gränsös olika skogstyper genom en 2,7 kilometer lång naturstig med skogen som tema. Start och mål är vid parkeringen vid Sandvik.

Vid Gränsö udde finns en snorkelled där du kan simma på upptäcktsfärd under ytan. 

Mer information om Gränsös vandringsleder

Länk till sida om Gränsöleden

Länk till sida om Skogsslingan

Vindskydd och grillplatser

Det finns flera vindskydd och grillplatser på Gränsö. Du hittar grillplatser vid Bondbacken, Ekholmen, Sandvik och Gränsö udde. Vindskydd finns vid Gränsö udde, Skanvik och Sandvik. Du hittar mer information om exakta platser på kartan under relaterade bilder.

Bada

I vår kommun finns många härliga ställen för dig som vill bada. Fler av dom ligger på Gränsö. Du hittar barnvänliga sandstränder vid Bondbacken, Sandvik och Gränsö slott. Klippiga stränder med öppet hav i horisonten finns på Lillön, vid Skanvik och Gränsö udde.

Länk till karta med badplatser

Djur- och växtliv

På Gränsö hittar du ekhagar med gamla ihåliga trädjättar som har höga naturvärden. Många fåglar, insekter och svampar är knutna till gamla hålträd och död ved. Här trivs skalbaggar som den allt mer ovanliga ekoxen och den rödlistade läderbaggen. En annan raritet är klubbsprötande bastardsvärmaren. På Gränsös sandmarker har den en av sina nordligaste utposter i landet.

Gränsö är egentligen en halvö

Gränsö är ett naturreservat sedan 1995 och ägs och förvaltas av Västerviks kommun. Det ingår i EU:s nätverk av skyddade områden; Natura 2000. 

Halvön skiljer sig från fastlandet genom den 700 meter långa Gränsö kanal. I norr kring Gränsö slott finns lummiga ekhagar. På södra delen av Gränsö är landskapet mer kuperat. Här växer hällmarks- tallskog på höjderna och gran och björk i svackorna. Berggrunden utgörs till större delen av uråldrig röd Västervikskvartsit. 

Gränsö slott

Gränsös historia går mer än 600 år tillbaka i tiden. Gränsö slott byggdes i Tjustempirestil i mitten av 1800-talet. Slottet skadades svårt vid en brand 1993 men byggdes upp igen året därpå. Området kring Gränsö slott och slottspark är idag en plats för många kulturevenemang. Vid slottet finns café, restaurang, hotell med spaanläggning och konferenslokaler. Här finns även en gästhamn,

Sidan senast granskad den 17 oktober 2019