Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kan jag få hjälp även efter att jag vaccinerats mot Covid-19?

Kan jag få hjälp även efter att jag vaccinerats mot Covid-19?

Efter ny information från Folkhälsomyndigheten finns nu en regel om när Servicehjälpen upphör för de som vaccinerats mot Covid-19. Två veckor efter att man fått sin första spruta så fasas man ut från Servicehjälpen. Behövs det hjälp i fortsättningen så hänvisar vi till Hemtjänst- och utredningsenheten på 010-355 50 51 mellan 13.00-14.00. 

Sidan senast granskad den 20 april 2021