Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samhällsviktig verksamhet för vårdnadshavare

Skolor och förskolor kan behöva stänga för att minska spridningen av coronaviruset. Om det händer kan du som arbetar i en samhällsviktig verksamhet ändå få omsorg för ditt barn. Du måste därför lämna in en anmälan om detta.

För att ha rätt till omsorg under en stängning ska din arbetsgivare ha meddelat dig att ditt arbete bedöms vara samhällsviktigt. Det är jobb som myndigheterna bedömer är särskilt viktiga för att kunna hålla samhället igång även under en kris. Ni har bara rätt till omsorg om båda vårdnadshavarna har ett samhällsviktigt yrke och ni inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om ditt barn har särskilda behov kommer förskolan eller skolan kontakta dig. 

Du som inte har fått detta meddelat har inte rätt till omsorg under en stängning. Det betyder att du behöver stanna hemma och ta hand om ditt barn. Hjälp till att påminna din arbetsgivare om att göra en bedömning så snart som det är möjligt.

Anmäl behov av omsorg via vår e-tjänst eller blankett

Du som har rätt till omsorg även vid en eventuell stängning av förskola eller skola anmäler det via e-tjänst eller genom att skriva ut en blankett, fylla i och lämna till din förskola eller skola. Om det blir aktuellt att stänga förskola eller skola så kommer du att bli kontaktad av barn- och utbildningsförvaltningen för placering. 

Länk till e-tjänst för att anmäla behov av omsorg

Länk för att hämta blankett för att anmäla behov av omsorg

Gäller både kommunala och fristående förskolor och fritidshem

Detta erbjudande gäller oavsett om ditt barn går i kommunal eller privat förskola eller fritidshem. 
Det gäller också för dig som inte nyttjat förskola eller fritidshem tidigare men som har ett behov under en period då skolan är stängd eftersom du har ett samhällsviktigt yrke. 

Vilken typ av omsorg kan du få?

  • Förskola
  • Fritidsverksamhet upp till årskurs 6 och 13 års ålder
  • Omsorg efter normal arbetstid, så kallad Nattis
  • Tallbackens fritidshem, LSS

Verksamheten för skolbarn kommer under hela dagen att likna den pedagogiska fritidsverksamheten.

Barn med särskilda behov

Om ditt barn har särskilda behov kommer förskolan eller skolan kontakta dig. 

Kontroll av rätt till omsorg

Vi kan i vissa fall begära intyg från din arbetsgivare för att styrka dina uppgifter om att du har ett samhällsviktigt yrke.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta din skola eller förskola om du har frågor. 

Sidan senast granskad den 3 april 2020