Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Psykisk funktionsnedsättning

Vad innebär en psykisk funktionsnedsättning och vilket stöd finns att få.

Funktionsnedsättningen kan påverka din förmåga att ta hand om dig själv i det dagliga livet. Den kan påverka din förmåga att umgås med andra. Den kan även minska din förmåga att arbeta eller att delta i aktiviteter.

I Västerviks kommun finns olika verksamheter och stöd som är till för att underlätta ditt vardagliga liv. Här kan du läsa mer om de stöd som finns.

Sidan senast granskad den 23 januari 2024