Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samordnad individuell plan

Du kan få hjälp att samordna dina insatser från olika verksamheter inom kommun och landsting.

Be någon du har kontakt med inom kommunen eller landstinget att kalla till ett gemensamt möte. Ni bestämmer tillsammans vilka som ska vara med på mötet. Vid det första mötet kommer ni tillsammans att utse vem som ska vara din samordnare framöver. Vid mötet görs en samordnad individuell plan, SIP.

Med hjälp av planen 

  • Ska du vara delaktig och ha inflytande över dina insatser.
  • Ska du få en överblick över din situation.
  • Ska det bli bättre samordning av insatserna.
Sidan senast granskad den 30 juni 2022