Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stödgrupper

Barn som leker

I Västerviks kommun finns stödgrupper för barn, unga, föräldrar och vuxna. De är till för att avlasta, hjälpa och utbilda dig kring föräldraskap, barndom och relationer. Att träffas i en stödgrupp är även hjälpsamt för att minska ensamhet samt att öka känslan av samhörighet och gemenskap.

Klaragruppen

Att vara barn i en familj, där det finns svårigheter hos de vuxna, kan ibland medföra att man tar på sig ansvar och skuld. Ibland kan det vara svårt att hantera de bekymmer som föräldrar eller andra vuxna har. Det kan handla om familjer där det förekommer svårigheter kring separationer och skilsmässa, våld mellan vuxna, psykisk ohälsa eller missbruk inom familjen. Västerviks kommun har stödgrupper för barn och unga, där man får stöd i att minska ensamhet, utanförskap samt möjlighet att sätta ord på tankar och känslor på ett hjälpsamt och avlastande sätt.

Alla barn i centrum, föräldrastöd

Detta är en utbildande stödgrupp med fokus på föräldraskap och alla dess utmaningar. Alla barn i centrum (ABC) har fokus på att stärka ett samspelande föräldraskap genom frågor som hur man konkret visar kärlek, hur man förebygger onödiga konflikter, hur man kan vara en förebild för sitt barn och när man behöver visa gränser. Den utbildande stödgruppen använder sig av film, bilder, en hjälpsam manual samt exempel från vardagen.

 Stödgrupp, våld i nära relation

För vuxna personer som varit utsatta för våld i en nära relation håller vi stödgrupper med fokus på att stärka den egna självkänslan, minska känslan av ensamhet och skam. Därtill att påbörja arbetet med att skapa tillförsikt och tro på framtiden. Att vara utsatt för våld kan såväl vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt m.fl. Du är inte ensam, hjälp finns att få!

 Intresseanmälan

Du kan göra en digital intresseanmälan till våra stödgrupper genom att använda E-tjänsten på nedanstående länk. Har du inte möjlighet att göra en digital intresseanmälan går det även bra att kontakta vår stödgruppssamordnare.

Länk till E-tjänst för anmälan till stödgrupper

Samordnare, stödgrupper: 0490 - 25 51 46

Sidan senast granskad den 30 juni 2022
Innehållsansvarig: Martin Ek

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen, Familjeenheten
Postadress:
Box 22, 593 21 Västervik
Besöksadress:
Esplanaden 18A, Västervik
Samordnare för gruppverksamhet
0490-25 51 46
Samordnare
Linda Andersson
0490-25 51 26
Enhetschef
Martin Ek
0490-25 51 27