Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Stödgrupper

I Västerviks kommun finns stödgrupper för barn, unga, föräldrar och vuxna. De är till för att avlasta, hjälpa och utbilda dig kring föräldraskap, barndom och relationer. Att träffas i en stödgrupp är även hjälpsamt för att minska ensamhet samt att öka känslan av samhörighet och gemenskap.

Klaragruppen, stödgrupp

Att vara barn i en familj, där det finns svårigheter hos de vuxna, kan ibland medföra att man tar på sig ansvar och skuld. Ibland kan det vara svårt att hantera de bekymmer som föräldrar eller andra vuxna har. Det kan handla om familjer där det förekommer svårigheter kring separationer och skilsmässa, våld mellan vuxna, psykisk ohälsa eller missbruk inom familjen. Västerviks kommun har stödgrupper för barn och unga, där man får stöd i att minska ensamhet, utanförskap samt möjlighet att sätta ord på tankar och känslor på ett hjälpsamt och avlastande sätt.

Alla barn i centrum (ABC), föräldrautbildning

Detta är en utbildande stödgrupp med fokus på föräldraskap och alla dess utmaningar. Alla barn i centrum (ABC) har fokus på att stärka ett samspelande föräldraskap genom frågor som hur man konkret visar kärlek, hur man förebygger onödiga konflikter, hur man kan vara en förebild för sitt barn och när man behöver visa gränser. Den utbildande stödgruppen använder sig av film, bilder, en hjälpsam manual samt exempel från vardagen.

Våren 2024 - ny utbildning startar 9 april (16.30-19.00). Välkommen med din intresseanmälan!

Här kan du läsa ett reportage om föräldrarådgivarna Petra och Annika som stöttar och guidar i föräldraskapet

Våld i nära relationer, stödgrupp

För vuxna personer som varit utsatta för våld i en nära relation håller vi stödgrupper med fokus på att stärka den egna självkänslan, minska känslan av ensamhet och skam. Därtill att påbörja arbetet med att skapa tillförsikt och tro på framtiden. Att vara utsatt för våld kan såväl vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt m.fl. Du är inte ensam, hjälp finns att få!

Här kan du läsa ett reportage om stöd efter våld i nära relation - så fick Ida hjälp

Intresseanmälan

Du kan göra en digital intresseanmälan till våra stödgrupper genom att använda E-tjänsten på nedanstående länk. Har du inte möjlighet att göra en digital intresseanmälan går det även bra att kontakta vår stödgruppssamordnare.

Länk till E-tjänst för anmälan till stödgrupper

Samordnare, stödgrupper: 010-355 51 46

Sidan senast granskad den 19 maj 2023