Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föräldrarådgivarna Petra och Annika stöttar och guidar i föräldraskapet

2022-12-15

Att bli förälder är en av de största händelserna i livet. Det är början på en fantastisk resa, men föräldraskap är inte alltid enkelt. På jobbet kan vi fråga kollegor om hjälp när vi saknar kunskap eller när något känns svårt. Men i uppdraget som förälder är det lätt att känna sig ensam. Till familjerådgivarna Petra och Annika kan föräldrar vända sig med sina frågor, stora som små.

Jag rekommenderar alla föräldrar som känner det minsta behov att ta hjälp och stöd från oss. Vi har verktyg som de garanterat har nytta av i relationen mellan sig som förälder och sitt barn. Vi lovar att det är värt det, säger Petra Ström, familjerådgivare på familjecentralen i Västervik.

Petra pratar

Tillsammans med kollegan Annika Karlén träffar hon föräldrar och ger råd och stöd i stora som små frågor kring föräldraskapet. Det är gratis och familjebehandlarna för ingen journal. Petra finns på familjecentralen i Västervik och Annika i Gamleby.

Jag önskar att fler föräldrar slutade skämmas och vågar komma till oss! Om fler bara visste hur vanligt det är att behöva lite stöd på vägen som förälder. Det är helt naturligt och behöver absolut inte bli något stort eller farligt på något sätt. Ofta märker föräldrarna stor skillnad efter bara ett eller två samtal, säger Annika.

Petra och Annika

Erbjuder föräldrar nya verktyg

Sömn, konflikter och rutiner är vanliga områden som föräldrar söker hjälp för. Ofta är det små förändringar som behövs, men som kan vara svåra att upptäcka och ändra på själv. Petra förklarar att det är lätt att bli hemmablind i vardagen och att föräldrar kör fast i samma spår och fortsätter slira där.

Många som vi träffar har gjort precis allt de kan med de verktyg de har för att få det att funka. Men de behöver nya verktyg, och det kan vi hjälpa till med. Hade det handlat om fysiska verktyg så hade man skaffat nya direkt när de man redan har inte löser problemet. Så borde det vara i föräldraskapet också. Det är faktiskt inte konstigare än så, säger Petra.

Inspiration och nya infallsvinklar istället för pekpinnar

Familjecentralerna är en samverkan mellan kommunen och regionen. Här finns de viktigaste resurserna för en småbarnsförälder samlade under ett och samma tak – barnavårdscentralen, mödravården, öppna förskolan och familjerådgivare. En samverkan som både Annika och Petra tycker är viktig för att sänka tröskeln för föräldrarna att våga ta hjälp.

Personalen på barnavårdscentralen vet att vi finns en dörr bort om det är något och vice versa. Tillsammans hjälps vi åt och har barnets perspektiv och familjens bästa i fokus. Ju tidigare vi kommer in i föräldrarnas och barnens liv, desto bättre. Då kan vi hjälpa till innan problemet växer sig större. Det är ett viktigt förebyggande arbete, förklarar Annika.

Det kan handla om att guida familjer till rätt instans med sina frågor, att vara ett samtalsstöd till föräldrar kring föräldraskap, barns utveckling eller familjerelationer eller erbjuda kurser i föräldraskap. En vänlig och varm hjälpande hand helt enkelt menar Annika.

Vi vill hjälpa föräldrar för att få ett bra samspel och lösa problem i vardagen, inte komma med pekpinnar. Det finns många sätt att vara en bra förälder på. Vi utgår inte från att föräldrar ska vara felfria eller att det bara finns ett enda rätt sätt. Vi vill ge inspiration och komma med nya tankar kring vad man gör som fungerar och vad man vill ändra på.

Gratis föräldraskapsprogram - kursstart i januari

Annika och Petra vill slå ett slag för föräldraskapsprogrammet ABC – alla barn i centrum. Under fyra gruppträffar möts föräldrar tillsammans med Petra och Annika för att lära sig mer om hur man som förälder kan skapa och bibehålla goda relationer med sina barn.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Gruppträffarna handlar om hur vi kan skapa starka band mellan barn och föräldrar och är ett jättebra tillfälle att träffa andra föräldrar, säger Petra.

Bild på häfte om ABC

Precis som med rådgivningen så är föräldraskapsprogrammet gratis. Nästa omgång startar 31 januari. Du som är intresserad anmäler dig direkt till Petra eller Annika på telefon eller via vår e-tjänst.

Här kan du läsa mer om föräldraskapsprogrammet ABC

Här kan du anmäla dig till föräldraskapsprogrammet via vår e-tjänst Sidan senast granskad den 15 december 2022