Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Stöd efter våld i nära relation - så fick Ida hjälp

2023-09-25

Under flera år levde Ida i en dysfunktionell och våldsam relation. Till slut samlade hon kraft och lämnade, men våldet har satt spår. I familjeenhetens stödgrupp för våldsutsatta personer får Ida hjälp att bearbeta det hon blivit utsatt för.

Att gå med i stödgruppen har varit ett av de bästa besluten jag tagit efter att jag lämnat relationen, säger Ida, som egentligen heter något annat.

Det är en gråmulen februaridag 2022. Ida läser i Västerviks Tidningen om fyra kvinnor som varje vecka träffas genom en stödgrupp för våldsutsatta kvinnor. 

Jag tänkte först att det nog inte var något för mig. Jag förringade mitt eget lidande och var rädd att jag skulle ta upp en plats som någon annan behöver mer. Men till slut tog jag mod till mig och ringde.

Ett halvår senare är hon på väg till sin första träff med stödgruppen. Innan lite skeptisk och nervös. Efter med en skön varm känsla i bröstet. 

Min historia var inte så liten och obetydlig som jag först trodde. Även om vi alla hade varit utsatta för våld på olika sätt så kunde vi ändå känna igen oss i varandras historier. Att känna att jag inte är ensam var både skönt och sorgligt.

Hand i knä.

Therese och Ann jobbar som behandlare på familjeenheten och håller i stödgruppen. De är tydliga med att det inte spelar någon roll vilken typ av våld du blivit utsatt för. Våldet kan ta sig olika uttryck och till exempel vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt, men allt våld är skadligt, allvarligt och fel. Alla som blivit utsatta är välkomna hit för stöd och hjälp. 

Varje deltagares historia och situation är unik. Någon kan fortfarande vara kvar i relationen, en annan har lämnat och någon går in och ur relationen om vartannat. Det spelar ingen roll utan kan snarare innebära en styrka i gruppen att deltagarna går igenom olika faser och har olika erfarenheter av våld, berättar Therese.

Vi hoppas att deltagarna känner sig avlastade och inte längre så ensamma efter våra träffar. Alla som hittills har varit med i grupperna tycker att det är skönt att kunna säga vad som helst utan att bli ifrågasatt eller dömd, säger Ann.

Ann och Therese utanför Familjeenhetens lokaler.

Ida kände ingen av de andra deltagarna tidigare, och tror inte de skulle ha träffats om det inte var för stödgruppen. Idag, ett år senare, har de blivit en viktig del i varandras liv och träffas privat.  

Det blir en så stark gemenskap i gruppen som är svår att förklara. Man delar så djupa delar av sig själv, nu i efterhand är jag rätt fascinerad över det. Det är så otroligt skönt att kunna ventilera hur veckan varit utan att behöva förklara eller ursäkta oss för varandra, ingen dömer eller ifrågasätter. Vi förstår varandras sorg, smärta och ilska, säger Ida.

Träffarna i stödgruppen är ett komplement till annan individuell behandling. Ida går hos en psykolog regelbundet för att bearbeta det hon blivit utsatt för. Våldet har satt spår för livet som tar tid att bearbeta.

Stödgruppen har varit guld för att synliggöra för mig själv vad jag varit med om, men det är en stödgrupp och inte en behandlingsgrupp. Det är viktigt att vara medveten om.

Till andra som tvekar och har den minsta känsla av att vara med i gruppen vill hon starkt rekommendera att höra av sig till familjeenheten. Innan gruppen startar blir du kallad till ett individuellt samtal med Ann och Therese.

För mig blev stödgruppen det viktigaste i min vecka. Så gå åtminstone på samtalet och ge det en chans. Där kan du höra efter och känna in om det är något för dig. Och jag lovar att det ger så mycket mer än vad man tror!

Rosenskära som blommar.

Om stödgruppen för dig som blivit utsatt för våld i nära relation

Här får du verktyg att bearbeta dina erfarenheter av våld i nära relation tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situationer. Vi inleder alltid kontakten med ett första enskilt samtal för att få en bild av din situation och behov.

I stödgruppen fokuserar vi på att stärka den egna självkänslan och minska känslan av ensamhet och skam. Vi påbörjar arbetet med att skapa tillförsikt och tro på framtiden. Att vara utsatt för våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Du är inte ensam, hjälp finns att få!

Vi träffas en gång i veckan under 14 veckor. Varje träff är två timmar. Att vara med i stödgruppen är gratis.

Varje träff börjar med en genomgång av hur veckan varit, och har sedan ett tema. Det kan handla om till exempel skam, känslor, sätta gränser, en sund relation, kärlek, sexualitet, självomsorg och den egna våldshistorian. 

Alla deltagare får skriva på ett tystnadslöfte innan. Det innebär att ingen får berätta vilka de andra deltagarna är eller något som de berättar. 

Familjeenheten för ingen journal eller register över deltagare. 

Här kan du anmäla dig till kommande stödgrupper

Här kan du läsa mer om stödgruppen

Ring oss gärna så berättar vi mer: samordnare, stödgrupper: 0490 - 255 146

 

Svart cirkel med texten Klicka här för att gå till kommunens startsida

Om olika typer av våld

Även om de flesta tänker på fysiskt våld i första hand, så innebär allt våld inte slag. Våld kan även vara:

 • Psykiskt:
  • att någon kallar dig för nedsättande ord
  • hotar och skrämmer dig
  • kontrollerar din telefon
  • kräver att alltid veta var du är
  • inte låter dig träffa familj eller vänner
 • Materiellt och ekonomiskt:
  • någon förstör dina saker
  • slår eller sparkar på saker hemma för att skrämma dig
  • bestämmer över dina pengar och tillgångar
  • tvingar dig att skriva på papper eller ta lån
 • Sexuellt våld:
  • någon tvingar dig till sex
  • att göra sexuella handlingar som du inte vill
  • sprida känsliga bilder eller filmer
Sidan senast granskad den 25 september 2023