Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fältare, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Fältarna finns till för dig som är mellan 12 och 18 år. Vi kan vara ett stöd för dig och vi finns på platser där du och dina kompisar vistas.

Vi som jobbar som fältare heter Fatos och Linnéa. Vi finns i en uppsökande verksamhet som vänder sig till dig som är mellan 12 till 18 år.

Om du har frågor, stora eller små, eller behöver prata om något som känns jobbigt, kan du vända dig till någon av oss. Vi kan ge dig stöd och hjälpa dig så du hittar rätt hjälp.

En viktig del i vårt arbete är att du ska få en trygg miljö att växa upp i. Vi vill minska utanförskap och öka förtroendet för samhället. Detta kräver ett samarbete mellan flera verksamheter, så vi arbetar ihop med skola, fritidsgårdar, socialtjänst och polis.

Vi arbetar på ett stödjande och uppmuntrande sätt och vi ser det som viktigt att samarbeta med både föräldrar och andra viktiga personer i kommunen.

Vi finns på plats där våra ungdomar befinner sig både dagar, kvällar och helger. Vi rör oss i olika miljöer så som idrottshallar, fritidsgårdar, skolor, men även på stan, vid badplatser och på Facebook.

En annan viktig del i vårt arbete är att vara kunniga i hur ungdomars situation och behov ser ut, och att vi ska vara en tillgång och ett stöd till dig som är ung i Västerviks kommun.

Vi har tystnadsplikt, men anmälningsskyldighet. Det betyder att vi inte får prata med någon om vad du berättat för oss, men om vi misstänker eller bedömer att ett barn/ungdom far illa, måste vi enligt socialtjänstlagens 14 kapitel 1§, anmäla det till socialtjänsten.

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Fältare, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun