Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kriminalitet och brott

Ungdomsbrott

Om du som är mellan 15 och 18 år misstänks för brott begär åklagare eller tingsrätt ett yttrande från socialtjänsten. Detta betyder att socialtjänsten gör en bedömning av din sociala situation (familjen, dina relationer, din skolgång och fritid m.fl.). I yttrandet kan det framgå ifall socialtjänsten anser om ungdomstjänst eller ungdomsvård är lämpliga påföljder vid en eventuell rättegång och fällande dom.

I särskilda fall gäller det även dig som är mellan 18 och 21 år. Är du under 15 år är det socialtjänsten som avgör om det ska bli en utredning.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd till ungdomar mellan 15 och 21 år som begått ett brott. Den som döms till ungdomstjänst får en kontaktperson hos socialtjänsten. Domen innebär att ungdomen ska utföra mellan 20-150 timmar oavlönat arbete på en arbetsplats.

Arbetsplatsen ska i första hand ordnas av ungdomen själv eller dennes vårdnadshavare. I andra hand hjälper socialtjänsten till att ordna en arbetsplats.

I påföljden kan det även ingå individuella samtal kring områden som relationer, alkohol och narkotika, gemenskap, utanförskap och värderingar.

Om ungdomen inte följer planeringen meddelas detta till åklagare.

Ungdomsvård

Ungdomsvård är en påföljd till ungdomar mellan 15 och 21 år som begått ett brott.

Vid ungdomsvård upprättas ett kontrakt, vilket den som är dömd är skyldig att följa.

Den som har dömts till ungdomsvård får genomgå en samtalsserie där syftet är att ungdomen inte ska begå fler brott i framtiden. Ungdomen ska också ta ansvar och aktivt medverka till ett förändrat levnadsmönster och planera för en framtid utan brottslighet. Vårdnadshavare ska medverka i arbetet.

Om ungdomen inte följer kontraktet meddelas detta till åklagare.

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan den som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet. Vid mötet deltar Familjeenheten som en opartisk medlare.

Syftet är att medlingen ska minska de negativa konsekvenserna av brottet och att gärningspersonen får ökad insikt om brottets konsekvenser. Brottsoffret ska också få möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Vi genomför medling vid brott där gärningspersonen är mellan 15-21 år. Det behöver finnas en polisanmälan kring brottet för att medling ska kunna ske, samt att båda parter frivilligt deltar.

Medling vid konflikt

Kommunens skolor och fritidsgårdar kan ta hjälp av Familjeenheten som medlare för att hantera och komma vidare från en konflikt mellan elever. Medling vid konflikt är ett stöd för grundskolor och deras elever för att minska konfliktnivån och att genom en opartisk medlare skapa, för eleverna, förutsättningar för en trygg och säker miljö efter en uppstådd konflikt.

Läs mer om hur Wannes medlar för att minska våld och konflikter i skolan

Sidan senast granskad den 20 mars 2023