Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kriminalitet och brott

Polis och polisbil

Ungdomsbrott

Vad händer om jag begått ett brott?

Om du som är mellan 15 och 18 år misstänks för brott kan socialtjänsten komma att utreda din sociala situation. Åklagaren och ibland även tingsrätten begär då ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall gäller detta även dig som är mellan 18 och 21 år. Är du under 15 år är det socialtjänsten som avgör om det ska bli en utredning.

Socialtjänsten gör en bedömning om du som begått ett brott är i behov av ungdomsvård. Detta görs utifrån din situation, hur du mår och om det finns risk för återfall i kriminalitet. I bedömningen står det även om det är lämpligt för dig att utföra ungdomstjänst.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd till ungdomar mellan 15 och 21 år som begått brott. Det får inte finnas behov av vård, då döms man istället till ungdomsvård.

Den som döms till ungdomstjänst har en kontaktperson på Familjeenheten. Tillsammans med ungdomen och dennes föräldrar upprättar man en arbetsplan. Domen innebär att ungdomen ska utföra lägst 20 och högst 150 timmar oavlönat arbete. Det kan även ingå en samtalsserie.

Arbetsplatsen ska i första hand ordnas av ungdomen själv eller dennes föräldrar. I andra hand hjälper Familjeenheten till att ordna arbetsplats.

I en samtalsserie kan det ingå individuella samtal där man utgår från olika teman, till exempel kamrater, alkohol och droger, gemenskap, utanförskap och värderingsfrågor.

Om ungdomen inte följer arbetsplanen meddelas detta till åklagare.

Ungdomsvård

Den som har begått ett brott och är mellan 15-21 år kan dömas till ungdomsvård om det finns behov av vård eller annan åtgärd.

Vid ungdomsvård upprättas ett kontrakt, vilket den som är dömd är skyldig att följa.

Den som har dömts till ungdomsvård får genomgå en samtalsserie där syftet är att ungdomen inte ska begå fler brott och reflektera över det brott den är dömd för. Ungdomen ska också ta ansvar och aktivt medverka till ett förändrat levnadsmönster och planera för framtiden. Föräldrar/vårdnadshavare ska ta del av arbetet.

Om ungdomen inte följer kontraktet meddelas detta till åklagare.

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan den som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet. Vid mötet deltar Familjeenheten som en opartisk medlare.

Syftet är att medlingen ska minska de negativa konsekvenserna av brottet och att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser. Brottsoffret ska också få möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Vi genomför medling vid brott där gärningsmannen är mellan 15-21 år. Det behöver finnas en polisanmälan kring brottet för att medling ska kunna ske, samt att båda parter frivilligt deltar.

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen, Familjeenheten
Postadress:
Box 22, 593 21 Västervik
Besöksadress:
Esplanaden 18A, Västervik
Fältare
Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49 / 070-253 86 75
Fältare
Fatos Durmishi
0490-25 51 48 / 070-253 82 75
Samordnare
Linda Andersson
0490-25 51 26
Enhetschef
Martin Ek
0490-25 51 27