Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förekomst av PCB och kvicksilver

750 kilo kvicksilver och 1400 kilo PCB vid viken. Varje år läckte ett halvt kilo PCB ut i Östersjön

Örserumsviken ligger i ett område som är klassat som ett riksintresse för det rörliga friluftslivet. Strax bredvid finns Nordens största campingplats. Femstjärniga Lysingsbadet har badplatser, fiske, båtliv, golfbana, stugby och skärgårdsöar utanför.

Inte minst med tanke på detta var det en riksangelägenhet att stoppa en fortsatt spridning av miljögifter från viken.

Undersökningar visade att det finns cirka 1 400 kilo PCB och 750 kilo kvicksilver i mark och vatten. Detta som en följd av utsläpp från bruket under många decennier. Mängderna PAH i området uppgick till cirka 550 kilo.

Gamla bassängen

Den största andelen av föroreningar fanns lagrade i den gamla bassängen innanför invallningen och i det upplag med fibrer som lades upp vid saneringen 1978 till 1979. Nästan hela den återstående mängden låg i vikens bottenskikt. Det fanns även mindre mängder PCB och kvicksilver (enstaka kilon) i en gammal utfyllnad i västra delen av viken, alldeles intill bassängen. I detta område påträffades dock mycket PAH, cirka 150 kilo.

Trots de stora mängderna PCB, PAH och kvicksilver i bassängen och fiberupplaget läckte det inte ut särskilt mycket i viken. Det visade sig också att det var små mängder som dunstade av från vikens vatten. Det allra största problemet för miljön var den transport av gifter som skedde till kusten utanför och vidare ut i Östersjön. Denna transport orsakades av att vind och vågor rörde upp sediment från botten som gjorde att förorenade partiklar fördes ut ur viken.

Beräkningar visade att cirka 400 gram PCB, 500 gram PAH och 190 gram kvicksilver per år läckte ut ur viken.

Sidan senast granskad den 13 september 2016