Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Projekt Örserumsviken

Var?

Strax söder om Västervik i Tjust i nordöstra Småland ligger Örserumsviken, en typisk och mycket vacker grund havsvik.

Varför?

I den inre delen av viken ligger före detta Westerviks Pappersbruk. Bruket startades 1916 och lades ned 1980. Stora mängder av miljögifterna PCB och kvicksilver har använts. Gifterna har under årens lopp läckt från bottensedimenten och transporterats ut i Östersjön.

Hur?

Med hjälp av statliga och kommunala bidrag har en mycket unik och omfattande rening av hela Örserumsviken genomförts.

När?

Under november 2000 blev Miljödomstolen klar med sin dom och med reglerna för muddringen av Örserumsviken. De praktiska arbetena med muddring och deponering av muddrade massor startade under hösten 2001 och entreprenadarbetena blev klara under 2004. Projektet avslutades under 2006, men viss miljökontroll kommer att genomföras under lång tid framöver.

Sidan senast granskad den 13 september 2016