Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Träbyggnadsstrategi

Träbyggnadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige den 26 september 2022. Den innehåller mål för att öka träbyggandet i kommunen. Syftet är att utveckla Västerviks identitet som en träkommun och att bidra till en mer hållbar byggbransch. Västerviks kommun ska bli ett föredöme inom hållbart byggande som bidrar till livskvalitet varje dag. Kommunkoncernens klimatpåverkan i ny- och ombyggnation ska vara netto klimatpositiv. 

Med träbyggnad menas i denna strategi ett byggnadsverk där merparten av den bärande konstruktionen är av trä.

Observera att strategin enbart berör byggtekniskt utförande. Arbete pågår även med att ta fram en Arkitekturpolicy som behandlar gestaltningen av den byggda miljön.

 

Sidan senast granskad den 25 juni 2024