Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fritidshem

Gunnebo fritidshem ligger i samma hus som Gunnebo skola men som en tillbyggnad till skolan. Skolgården utanför fritidshemmet inbjuder till olika typer av lekar för alla elever som vistas i fritidshemmet.

Skolan och fritidshemmet arbetar tillsammans för att alla elever ska lära känna varandra och ha en positiv och lärorik tillvaro under sin skoltid.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Telefonnummer till fritidshemmet: 010-355 44 83
SMS: 073-074 91 75

Sidan senast granskad den 22 november 2022