Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Avdelning Garpe

På Garpe går det cirka 45 elever från årskurs 3-6.

Under läsåret fokuserar Garpe på att utveckla det sociala samspelet i grupp, stötta och utveckla eleverna i deras egna intressen. Arbeta kring att lära sig att ta ansvar både för sig själv, varandra och miljön.

Eleverna får vara delaktiga och påverka så att det blir en meningsfull fritidsverksamhet. Verksamheten uppmuntrar till fysisk aktivitet och kreativt skapande och att alla ska kunna vara med utifrån sina egna förutsättningar. 

Sidan senast granskad den 12 december 2023