Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fritidshem

På Åbyängskolan finns ett fritidshem i anslutning till skolan. Fritidshemmet har tre avdelningar. 

Skolan och fritidshemmet arbetar tillsammans för att alla elever ska lära känna varandra och ha en positiv och lärorik tillvaro under sin skoltid.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Åbyängskolans tre fritidsavdelningar heter Viken, Torget samt Garpe.

På Torget jobbar: Christina Södergren, Annelie Karlsson, Linda Swanström, Malin Wilén, Maria Elgstrand och Ellen Haglund

På Viken jobbar: Malin Anspach, Ninni Mittjas, Edith Södergren, Sigrid Antonsson och Josefine Krüger.

På Garpe jobbar: Anna Winkler, Christina Thoreson och Ulf Nilsson

Sidan senast granskad den 6 november 2023