Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förslag, synpunkter eller klagomål

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar ständigt för att utveckla skolorna i Västerviks kommun. Därför är dina förslag, synpunkter eller klagomål viktiga för oss att ta del av.

Har du förbättringsförslag pratar du med skolan som det handlar om eller så vänder du dig till verksamhetschefen för verksamheten eller någon i Barn- och utbildningsförvaltningen. Det går också bra att lämna ett förslag via e-tjänsten, Förslag till politiken.

Vill du framföra synpunkter eller klagomål kan du göra det både muntligt och skriftligt. I första hand pratar du med pedagogerna eller rektorn på den skola du vill lämna synpunkter på eller framföra klagomål om.

Det går också lämna synpunkter och klagomål skriftligt via Västerviks kommuns e-tjänst Synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter. De synpunkter eller klagomål som inkommer via e-tjänsten hanteras av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Inom två veckor får du återkoppling i ditt synpunkts- eller klagomålsärende. Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är Barn- och utbildningsförvaltningen skyldig att, efter sekretessprövning, skyndsamt lämna ut den.

Sidan senast granskad den 23 maj 2024