Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vår förskola

Vi har 6 förskolebarn och i annan pedagogisk verksamhet (fritids) har vi 2 barn.  På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare, för tillfället har vi ingen utbildad förskollärare. Vi fördelar arbetsuppgifter och ansvar efter de förutsättningar som råder. 

Förutom pedagogerna som finns nära barnen i barngruppen har förskolan, som en del av enheten Södra Land, en Samordningsgrupp. De förskolor som ingår i Södra Land är: Pandan, Blankaholm, Oden, Backsippan, Gunnebo Förskola, Linden, Kattbjörnen och Almviks Förskola. Samordningsgruppen består av rektorerna på Södra land, en specialpedagog och en pedagogista. De samordnar förskolornas verksamhet och pedagogiska arbete och driver tillsammans med förskolorna ett utvecklingsarbete för att skapa lärorika, trygga inspirerande och likvärdiga förskolor för barn och pedagoger. Pedagogistan arbetar även med förskolornas pedagogiska utveckling och specialpedagogen arbetar med att handleda i verksamheten på grupp- och individnivå.

Alla sju förskolor som ingår i Södra land har ett nära samarbete kring förskolorna utveckling till exempel via arbetsplatsträffar, utvecklingsdagar och gemensamma dokument. Vi ser ett värde i kollegialt lärande och utbyte mellan våra förskolor.

 

Sidan senast granskad den 15 februari 2023