Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Särskilt stöd

Vi försöker anpassa vår verksamhet på olika sätt så att barnen får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Det gör vi genom att anpassa miljö, material, resurser och gruppstorlek. Vi har en förskollärare som är nyutbildad specialpedagog som arbetar del av sin tjänst som specialpedagog, hon stödjer pedagogerna i det förebyggande arbetet med barnen.

I kommunen har vi tillgång till kommunens förskoleteam. Det består av talpedagog, specialpedagog och förskolepsykolog. Dem kan vi kontakta för att få tips och råd på hur vi kan hjälpa barnen på bästa sätt.

Kommunen erbjuder språkstöd för barn med annat modersmål.

Sidan senast granskad den 15 februari 2023