Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Inskolning

När ni gjort en ansökan på IST  eller eventuellt via pappersansökan om barnomsorg kommer ni få ett erbjudande om placering. Där får ni information om startdatum. Om ni är intresserade av platsen tackar ni ja. Därefter får ni en inbjudan till inskolning och en välkomstbroschyr via mail eller via post.

Inskolningen beräknas ta två veckor. Barnets individuella förutsättningar styr inskolningen. Under de två veckor som avsätts för inskolning vill vi att ni föräldrar ska vara tillgängliga och finnas till hands om behov finns. Mer information om inskolning får ni i inbjudan till inskolning och i välkomstbroschyren.

 

Sidan senast granskad den 15 februari 2023