Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Inskolning

På Älvdansen arbetar vi med föräldraaktiv inskolning.

Detta innebär att bland annat att du som inskolande förälder är med ditt barn på förskolan.  Under de första dagarna under inskolningen vill vi att det ska finnas en förälder/vuxen med under tiden. Ni som förälder har huvudansvar för barnet under inskolningen t ex blöjbyten, matsituation, verksamhet ute och inne.

Vi iakttar och lär oss av er föräldrar.

De sista dagarna vill vi att ni ska finnas tillgänglig, så att ni snabbt kan komma till förskolan om ditt barn eller vi skulle behöva det.

Vid något tillfälle under inskolningen, vill vi att ni tillsammans med ert barn ska vara den längsta tid på sitt kommande ordinarie schema. Detta för att ni som föräldrar ska få en förståelse för hur ert barn har det på förskolan. 

För de yngsta barnen 1-2,5 år är det en inskolningsperiod på två veckor. För de äldre barnen är det en inskolning på en vecka.

Vid nystart på höstterminen så påbörjar vi inskolningar tidigast v 32 då vi har jourverksamhet under sommaren. 

Sidan senast granskad den 4 maj 2016