Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Får jag ta ner eternitplattor själv?

Får jag ta ner eternitplattor själv?

Ja, som privatperson får man det. För företag krävs tillstånd från arbetsmiljöverket och tillstånd till transport av farligt avfall. Tänk på att det inte ska damma eftersom det är dammet från asbest/eterniten som kan skada hälsan.

 

Läs mer på sidan:

 

vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/Kallsortering-och-atervinning/farligt-avfall2/Asbest-och-eternit

Sidan senast granskad den 19 september 2016