Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nedskräpning och skrotbilar

Det är förbjudet att skräpa ner i vår omgivning. En bil som inte ska användas mer ska lämnas till en auktoriserad bildemonterare.

Nedskräpning

Skräp och avfall hör inte hemma i vår natur- och stadsmiljö. Att folk slänger skräp i naturen är ett problem som kostar samhället onödiga pengar. Det är i första hand den som skräpar ner som ska städa efter sig. I många fall går det inte att spåra den skyldige. Då behöver kommunen sköta städningen.

När miljö- och byggnadskontoret upptäcker ett nedskräpat område har vi skyldighet att anmäla det vidare till åklagaren. Åklagare och polis avgör sedan om det är brottsligt.
Om du hittar skräp i naturen kan du höra av dig till miljö- och byggnadskontoret och anmäla detta.

Skrotbilar

Det finns många övergivna skrotbilar i vår natur. Om en bil lämnas i skogen är det också nedskräpning.

När du ska skrota din bil ska du lämna den till en auktoriserad bildemonterare. I Västerviks kommun finns följande:

  • Begagnade bildelar, Västervik, tel. 0490-182 89.
  • Truck- och bilservice, Västervik, tel. 0490-190 26.
Sidan senast granskad den 14 december 2022