Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

PCB

PCB är ett bra exempel på en kemikalie som vi människor har skapat för att göra livet enklare för oss utan att tänka på vilka problem som den ger.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är organiska klorföreningar som det är svårt för naturen att bryta ner. Det gör att de är farliga både för miljön och människor. PCB förbjöds 1973. Det har använts i olika byggmaterial som fogmassor, golvmassor, färg och förseglingsmassor i isolerglas. Dessutom har det använts i transformatorer, kondensatorer och i självkopierande papper.

Sidan senast granskad den 14 december 2022