Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kemikalier

Du omger dig med många kemiska produkter. En del av dem påverkar människa och miljö negativt.

Många av miljöproblemen beror på den stora mängd varor som vi köper och slänger. Varorna påverkar miljön under hela sitt liv. Först vid produktionen som kanske sker i ett land som saknar miljöregler. Då påverkar det både vatten, luft och mark men även de som arbetar. Under den tid som varan används kan den på olika sätt ge ifrån sig gifter till exempel vid tvätt. Till sist blir den ett avfall som ska hanteras. För att vi ska uppnå giftfria kretslopp av varor måste du välja aktivt när du handlar.

Det är inte lätt att välja rätt. Kunskapen om olika ämnen ökar hela tiden. Det som du trodde var okej igår kan vara giftigt idag.

Det finns olika märksystem som du kan ta hjälp av för att välja rätt.

Varor som innehåller farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler. Undvik sådana varor.

Sidan senast granskad den 14 december 2022