Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Asbest och eternit

Äldre byggnadsmaterial kan innehålla ämnet asbest. Asbest kan finnas i exempelvis eternitplattor, ventilationsrör och rörisolering. Avfall med asbest är hälsofarligt och klassas som farligt avfall. Sådant avfall måste tas om hand på ett speciellt sätt.

Denna information riktar sig till dig som är privatperson. Ska du hantera avfall med asbest yrkesmässigt ställs hårdare krav. Kraven för yrkesmässig hantering av asbest regleras av Arbetsmiljöverket.

Tips vid hantering av asbest:

  • Undvik damning.
  • Plocka ner eternitplattor försiktigt och helst hela.
  • Använd halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp.
  • Vattna materialet vid behov för att undvika damning.
  • Tänk på att inte utsätta grannar för asbestdamm.
  • Undvik att hantera asbest inomhus. Anlita en godkänd firma vid sanering.

När du hanterar material med asbest är det viktigt att det inte dammar. Damm från asbest är hälsofarligt eftersom det består av små spetsiga fibrer som kan skada lungvävnaden.

Vart och hur lämnas asbestavfall?

Har du asbest- eller eternitavfall lämnas det vid Målserums avfallsanläggning i Västervik. Du får lämna maximalt 3 kubikmeter per besök.

Är asbesten i småbitar eller trasiga delar ska det plastas in. Har du hela eternitplattor kan de läggas på en pall eller ett par reglar. Se till att det inte dammar vid transporten.

Kontakta gärna personalen vid Målserum för råd om hur du bäst lämnar asbesten.

Ytterligare information

Arbetsmiljöverket har bra information om risker med asbest och hantering av materialet. Deras information är för yrkesmässig hantering, men är även användbar för dig som är privatperson.

Sidan senast granskad den 14 december 2022