Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Aktuella projekt

Här kan du läsa om aktuella miljöprojekt som drivs av kommunen.

Tillsyn av fordonstvättar och fordonsverkstäder 2023-2024

Under 2022-23 utför Miljö- och byggnadskontoret en inventering av fordonstvättar och fordonsverkstäder i kommunen. Under 2023-24 kommer vi att delta i Naturvårdsverkets nationella tillsynsstrategi gällande dessa. Målet är att uppnå en enhetlig tillsyn inom branscherna över hela landet.

Fordonstvättar och fordonsverkstäder kan vara anmälningspliktiga, så kallade C-verksamheter. Se Miljöprövningsförordningen kapitel 19 respektive 23.

Anmälningsplikt

Vid fler än 5 000 personbilstvättar per år ska en anmälan göras till Miljö- och byggnadskontoret.

Vid användning av mer än 500 kg organiska lösningsmedel per år i lackering av fordon, ska en anmälan till Miljö- och byggnadskontoret göras.

Oljeavskiljare

Om ni har en oljeavskiljare så behöver ni sköta den enligt Svensk Standard. Det innebär bland annat att ni behöver ha rutiner för kontroll, skötsel och tömning av den, samt beställa besiktning av en godkänd firma var 5:e år.

En annan lösning för exempelvis verkstäder, är att inte ha några golvbrunnar och ingen oljeavskiljare alls. Då får man suga upp eventuellt oljeförorenat spill från verkstadsgolvet och hantera uppsugningsmaterialet som farligt avfall.

Under 2023 kommer miljö- och byggnadskontoret begära in uppgifter om er verksamhet, inom bland annat ovanstående områden. Får du inget informationsbrev från oss så hör gärna av dig.

Hör gärna av er till kontaktpersonerna om ni har några frågor!

 

 

.

Sidan senast granskad den 18 januari 2023