Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

FAQ oljesanering Flatvarp

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

 • Oljan är med all sannolikhet hälsofarlig. Den luktar starkt och du ska undvika att andas in ångor. Du ska också undvika att få olja på huden.

 • Om du ser någon olja i vattnet eller känner lukt av olja ska du inte bada. Om du inte ser någon olja eller känner någon lukt är det ok att bada.

 • Om du ser någon olja i vattnet eller känner lukt av olja ska varken du eller din hund bada. Om du inte ser någon olja eller känner någon lukt är det ok att bada.

 • Du kan ställa frågor till oss på Västerviks kommuns facebooksida eller skicka din fråga via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se så svarar vi så fort vi kan.

 • Vi vet att många vill hjälpa till i krissituationer och det är vi mycket tacksamma för, men i nuläget finns inte behov av frivilliga som hjälper till i Loftahammar. Om det ändras går vi ut med information om det på kommunens hemsida.

 • Vi har Katastrofhjälp fåglar & vilt på plats i området som kan hjälpa till att ta hand om skadade fåglar. Det finns också personal som kan skjuta skadade fåglar som inte går att rädda. Det finns ett formulär på den här sidan där du kan rapportera om du sett oljeskadade fåglar så kommer uppgifterna till rätt person hos oss.

   

  Länk till sidan där formuläret finns

 • Hör gärna av dig till oss om du ser ett område med olja där ingen sanering har påbörjats. Vi jobbar för att få en helhetsbild av hur mycket oljan har spridit sig. Vi har ett formulär på den här sidan som du kan fylla i och skicka in så kommer det till rätt person hos oss.

   

  Länk till sidan där formuläret finns

 • Du bör tvätta dig med tvål och vatten. Om du upplever obehag efter att ha andats in ångor eller haft hudkontakt med oljan bör du ringa sjukvården via vårdguiden på nummer 1177.

   

  Sjukvårdsupplysningen 1177

 • All form av olja är giftig och det påverkar djur och växtlighet negativt.

 • Kustbevakningen ansvarar för att sanera olja i havet. Kommunen ansvarar för att sanera den olja som når land. I det här fallet samarbetade kustbevakningen och kommunen med arbetet att sanera under det akuta grovsaneringsskedet.

   

  Nu när Kustbevakningen bedömt att all utsläppt olja nått i land och kommunens arbete övergått från räddningstjänst till miljöskydd ansvarar kommunen för saneringen. Kommunstyrelsen beslutade 7 augusti att avsätta 5 miljoner kronor till finsaneringen. Samtidigt beslutade man att vidarefakturera alla kostnader till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

   

  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

 • Målsättningen är att hindra så mycket olja som möjligt från att nå land. Kommunen och kustbevakningen prioriterar i första hand skyddsvärda områden. Vi arbetar för att det ska bli minsta möjliga påverkan för människor och miljö. Områden som blir hårdast påverkade av ett oljeutsläpp och som blir svårsanerade prioriteras i första hand.

 • Varken kommunalt vatten eller egna brunnar påverkas av oljeutsläppet. Du kan använda och dricka ditt vatten precis som vanligt.

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun