Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ankarsrums samhälle

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Bostadshus

Undersökningar i mark har gjorts i Ankarsrums samhälle. Föroreningar av tjärämnen och metaller har upptäckts i jorden. Bedömningar har gjorts för att se vilka risker som finns. Förslag till åtgärder har tagits fram.

Västerviks kommun har gjort undersökningar i marken i Ankarsrums samhälle. Syftet har varit att ta reda på om föroreningar finns. Undersökningarna har utförts av konsultfirmor. Vid undersökningarna hittades tjärklumpar, gjutsand och tegelrester i marken. Resultatet har använts för att bedöma vilka risker som finns för människor och miljön.

I det aktuella villaområdet har det tidigare upptäckts föroreningar av tjärämnen. Området ligger väster om Ankarsrums bruk, söder om järnvägen.

Provtagningar visar att det finns högre halter av PAH (polyaromatiska kolväten), tjärämnen som bildas vid ofullständig förbränning. Även höga halter av metallerna bly, kvicksilver, kadmium, barium, koppar och zink finns. Prov har tagits på jord, grundvatten och ämnen i gasfas. Ämnena tros komma från massor som användes när området byggdes under tidigare delen av 1900-talet.

Hur stora riskerna är beror på hur man kommer i kontakt med jorden. Utsätts man för föroreningarna under ett helt liv kan hälsan påverkas negativt. Riskerna finns vid intag av jord, hudkontakt med jord och intag av odlade växter. För att minska riskerna kan man odla grönsaker i odlingsbänkar med ren jord. Odlar man grönsaker direkt i jorden ska man vara noggrann med att skölja och skala grönsakerna. För att minska riskerna förslås att den förorenade jorden tas bort.

Kommunen arbetar nu vidare med vilka åtgärder som ska vidtas. Planen är att ansöka om statligt bidrag till åtgärder.

För mer information se rapporterna från förstudien och huvudstudien.

Sidan senast granskad den 14 maj 2018
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)