Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Husdjur

Om du skaffar ett husdjur måste du behandla det väl och skydda djuret mot sjukdom och lidande. Djuret ska också ha möjlighet att leva ett så naturligt liv som möjligt. Djurskyddslagen gäller för alla husdjur och även andra djur som hålls i fångskap.

Du ska också se till att ditt djur inte stör dina grannar. I vissa fall krävs tillstånd för att hålla djur.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddet i länet.

Vill du sätta upp bikupor på din tomt eller liknande så får du det, tänk på att ställa dem så att de inte stör omgivningen. Det krävs en anmälan till Länsstyrelsen var dina bisamhällen är uppställda som en del i smittskyddet mot bisjukdomar.

Sidan senast granskad den 29 april 2024